Chadwick Boseman

Gender: male Birthday: 1976-11-29 Place of Birth:
Synopsis

Chadwick Boseman is an American actor, playwright, and screenwriter hailing from Anderson, South Carolina. He graduated from Howard University and went on to study at the British American Dramatic Academy in Oxford.  Boseman's play "Deep Azure" was nominated for a 2006 Joseph Jefferson Award for New Work.  His breakout role was playing the lead Jackie Robinson in 2013's 42.

Acting

Avengers: Infinity War
as    T'Challa / Black Panther
Black Panther
as    T'Challa / Black Panther
Marshall
as    Thurgood Marshall
Captain America: Civil War
as    T'Challa / Black Panther
I Marvel's «Captain America: Civil War» er det Steve Rogers som leder det nye Avengers-teamet som skal fortsette kampen for å beskytte menneskeheten. Men etter enda en hendelse, hvor Avengers er involvert, som ender med utilsiktet skade, øker det politiske presset for å etablere et ansvarlig styre som skal overvåke og lede teamet. Det nye status quo splitter Avengers og resulterer i to leire - en ledet av Steve Rogers og hans ønske om at Avengers skal forbli uavhengig og kunne forsvare menneskeheten uten innblanding fra myndighetene. Den andre leiren følger Tony Starks overraskende avgjørelse om å støtte myndighetenes overvåking og ledelse.
42
as    Jackie Robinson