WATCH YOUR FAVORITE
MOVIES & TV SERIES ONLINE
TRY FREE TRIAL
Home >

Yasuko Matsuyuki

Yasuko Matsuyuki

Gender: female | Birthday: 1972-11-28 | Place of Birth: Tosu, Saga, Japan

more >>

Known For

Smuggler
Smuggler

Smuggler   

Release Date: 
2011

Rating: 6.3

Director: Katsuhito Ishii /

Suspect X
Suspect X

Suspect X   

Release Date: 
2008

Rating: 7.4

Director: Hiroshi Nishitani / Hiroshi Shinagawa /

Vexille
Vexille

Vexille   

Release Date: 
2007

Rating: 6.8

Director: Fumihiko Sori /

Hula Girls
Hula Girls

Hula Girls   

Release Date: 
2006

Rating: 6.9

Director: Lee Sang-Il /

Stars: 
Yasuko Matsuyuki  /  Etsushi Toyokawa  /  Yu Aoi

Acting

2011
Smuggler

as    Yuki Yamaoka

2008
Suspect X

as    Yasuko Hanaoka

2007
Vexille

as    Maria

2006
Hula Girls

as    Madoka Hirayama

Start Amazon Prime Free Trial Start Amazon Prime Free Trial